06-51450576 rabadvies@gmail.com

Arbeidsdeskundige activiteiten

Iedere organistatie is in ontwikkeling; derhalve is de stand van zaken rondom verzuim-, arbo- en personeelsbeleid bij iedere organisatie ook verschillend. De stand van zaken binnen uw organisatie is mijn uitgangspunt.

De navolgende arbeidsdeskundige activiteiten kan ik voor u verrichten;

In willekeurige volgorde;

  • Begeleiding van zieke / arbeidsongeschikte medewerkers in het eerste en tweede ziektejaar;
  • Binnen de organisatie begeleiding van de leidinggevenden bij de verzuimvraagstukken;
  • In samenwerking opstellen van plannen van aanpak vanuit de WvP, vertalen van belasting en belastbaarheid van de zieke collega‚Äôs;
  • Deelname SMT/SMO;
  • Opzetten, implementeren en/of aanscherpen/actualiseren van relevante beleidsstukken (denk aan; verzuimbeleid, arbobeleid, veiligheidsplan);
  • Verrichten van werkplekonderzoek;
  • Relevante (subsidie) regelingen aanspreken;
  • Informatie overdracht van sociale wet- en regelgeving;

Het laatste puntje is bewust opengelaten. Graag ga ik met u in gesprek om te bezien waar en hoe ik u verder (arbeidsdeskundig) ondersteunen kan.

Rabadvies beschikt over een netwerk van specialisten die desgevraagd een traject kunnen voltooien indien mijn (arbeidsdeskundige)begeleiding niet meer toereikend is.