06-51450576 rabadvies@gmail.com

Arbeidsdeskundige activiteiten in de eerste lijn verzuimbegeleiding

Rabadvies werkt samen met KB-consult, de bedrijfsarts mevrouw Eveline Knibbeler.

Vanaf september 2023 weer ruimte voor het ondersteunen van een nieuwe opdrachtgever. 

Samen dragen we zorg voor een goede verzuimbegeleiding. Waarbij de arbeidsdeskundige in de eerste lijn zit. Verzuim vraagstukken starten dus bij de arbeidsdeskundige. Zo blijven werknemer en werkgever goed met elkaar in verbinding. Worden werk gebonden factoren snel besproken en kan voor de werknemer snel begeleiding worden ingezet als dit nodig is.

We beschikken over een groot netwerk met goede professionals.

Dit resulteert in verlaging van verzuimpercentage, betere communicatie, meer eigen regie en vooral duurzame terugkeer.

Hierbij maken we onderscheid tussen vermijdbaar verzuim en onvermijdbaar verzuim.

Bij onvermijdbaar verzuim dragen we zorg dat de procesgang goed verloopt. Medewerker goed wordt voorgelicht wat er allemaal gaat gebeuren. Zorgen we voor een goede dossier opbouw zodat een eventuele WIA aanvraag kan worden ingediend. We stimuleren terugkeer naar werk (bij eigen of andere werkgever) omdat hoe ernstig de beperkingen ook zijn, deelnemen aan de (werk-) maatschappij voor een ieder belangrijk is! 

Vermijdbaar verzuim is verzuim wat voorkomen had kunnen worden. Door verbetering van preventief beleid, goede gesprekken tussen werknemer en leidinggevende, duidelijk uitgesproeken wederzijdse verwachtingen, werknemers die in staat worden gesteld om hun eigen verantwoording te nemen en die dit vervolgens ook doen. 

Het zal u niet verwonderen dat meer dan 80% van onze dagelijkse verzuimbegeleiding (op een of andere manier) vermijdbaar verzuim blijkt te zijn. Het is erg belonend om samen met werknemer en leidinggevende uit te puzzelen wat nu heeft gemaakt dat er verzuim nodig was om uit een bepaalde situatie te geraken. Beide partijen komen er sterker uit.  

Verzuim heeft overigens wel degelijk een functie.  In zijn algemeenheid heeft een mens (soms) een periode van herstel, bezinning en groei nodig om sterker te kunnen leven en werken. 

 

Is uw interesse gewekt? Neem gerust contact op. We ondersteunen u graag !