06-51450576 rabadvies@gmail.com

Actief verzuimbeleid

RAB advies kan de juiste begeleiding binnen uw organisatie geven die nodig is om integraal verzuimbeleid vorm en inhoud te geven.

De huidige praktijk van uw organisatie staat centraal in mijn aanpak.

Een organisatie met laag verzuim wil dit zo houden daar tegenover een organisatie met hoog of oplopend verzuim wil dit terugdringen c.q tegengaan.

Als “externe” ben ik vanuit het hart van uw organisatie “intern” bezig maar met de wenselijke en benodigde professionele afstand.

INTEGRAAL VERZUIMMANAGEMENT binnen (school)organisaties.

Voor iedere organisatie is beheersing van ziekteverzuim belangrijk. Voor de eigen risicodragers zeker!

De “wet verbetering poortwachter” heeft bij organisaties al voor het nodige inzicht en veranderende aanpak gezorgd.
Echter het daadwerkelijk “anders aanpakken” vraagt om het doorbreken van patronen. Het gaat om concrete verandering van gedrag, niet van één persoon maar van alle medewerkers, de gehele organisatie.

Cruciaal daarvoor is het werken aan het zelfvertrouwen van het management om een andere werkwijze te durven toepassen.
Coaching kan hierbij een belangrijk instrument zijn.

Vanuit mijn jarenlange ervaring weet ik dat verzuim binnen een organisatie, hoe laag of hoog dan ook, aandacht blijft vragen.

RAB advies kan op een juiste wijze uw organisatie bij deze problematiek begeleiding geven en ondersteuning bieden.

Door de samenwerking met RAB advies komt er tijd vrij bij het (hoger) management.
Tegelijkertijd worden de direct leidinggevenden, directeuren, adequaat geholpen en ondersteund.

Trainingen en workshops

Rondom het thema “verzuim” kunnen door mij diverse managementstrainingen en/of workshops verzorgd worden. Dit is een product “op maat”.