06-51450576 rabadvies@gmail.com

Actief verzuimbeleid voor eigen risico dragers

Mijn ervaring leert dat de keuze om eigen risico drager te worden gebaseerd is op de financiële haalbaarheid voor een bedrijf of organisatie.

Om zorg te dragen dat eigen risico dragen haalbaar blijft voor een bedrijf of organisatie is het zaak om personeelsbeleid en verzuimbeleid op elkaar af te stemmen. Verzuim is veel meer dan zorgdragen dat een verzuimende collega de juiste begeleiding krijgt. Het is ook veel meer dan plichtsgetrouw de regels van de Wet Verbetering Poortwachter volgen.

Er is een visie nodig en het vergt een gedragsverandering om afwezigheid door verzuim in een organisatie tegen te gaan,

Het is een uitdaging om uw medewerkers, die inmiddels schaars zijn, te laten werken met een goede output, in een goede werkomgeving met een evenwichtige belasting.

Wilt u weten hoe en wat hiervoor nodig is?

Neem gerust contact op! 06-51450576 of mail naar Rabadvies@gmail.com

Vanaf september 2023 heb ik gelegenheid om een nieuw project te starten.