06-51450576 rabadvies@gmail.com
Welkom op de website van

RAB advies

Sinds 1 april 2005 werkt RAB advies voor organisaties.
Rab advies werkt met vooraf vastgestelde doelstellingen en verwachtingen.

De diensten die RAB advies aanbiedt richten zich op de mensen binnen organisaties. Mensen met hun belasting en belastbaarheid. In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in het vorm en inhoud geven van het verzuimbeleid binnen organisaties die eigen risico dragen voor ZW en WW.

Graag verwijs ik u door naar het onderdeel diensten voor uitgebreide informatie!!

Coaching

Waar het bij coachen -ongeacht de vraag- om gaat is om de gecoachte te helpen bewustzijn te ontwikkelen op het eigen potentieel en de eigen uniciteit.

2023 geen coach gelegenheid meer

Arbeidsdeskundige activiteiten

Iedere organisatie is in ontwikkeling; derhalve is de stand van zaken rondom verzuim-, arbo- en personeelsbeleid bij iedere organisatie ook verschillend. 

Actief verzuimbeleid

RAB advies kan de juiste begeleiding binnen uw organisatie geven die nodig is om integraal verzuimbeleid vorm en inhoud te geven.